Ministry Of Health Malaysia    
 
New Feedback   New Feedback Feedback Enquiry   Feedback Enquiry Complainant Login   Complainant Login
  Sign Up
Home| FAQ| Site Map| Officer Login   I prefer to use English | B.Malaysia    
About Us
PERHATIAN :

1) Maklum balas berkaitan COVID-19 boleh disalurkan kepada cprc@moh.gov.my atau hubungi Hotline CPRC ditalian 03-8881 0200 dan 03-8881 0600.

2) Maklum balas berkaitan MEROKOK di tempat awam boleh disalurkan melalui aplikasi Whatsapp / Telegram ditalian 010-860 8949

Butiran yang diperlukan adalah:
(1) nama kedai;
(2) lokasi/ alamat kedai; dan 
(3) jenis kesalahan.


KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM)


Selamat datang ke Sistem Pengurusan Aduan Awam (SisPAA) KKM. SisPAA KKM adalah saluran dalam talian untuk menguruskan maklum balas seperti aduan, penghargaan, pertanyaan serta cadangan daripada orang awam berkenaan perkhidmatan KKM.

Pastikan maklumat lengkap diisi bagi tujuan tindakan siasatan dan penyampaian maklumat kepada anda. 

Terima kasih kerana mengakses sistem ini. Maklum balas anda amat penting untuk meningkatkan mutu perkhidmatan KKM. 
Disclaimer | Privacy & Policy
Copyright 2014 Biro Pengaduan Awam
Recommended 1024 x 768. Internet Explorer 9 and above, Mozilla Firefox, Google Chrome.
Download Adobe Reader