Ministry Of Health Malaysia    
 
Home |  FAQ |  Site Map

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) mengendalikan aduan/ maklum balas ke atas sistem penyampaian perkhidmatan berkaitan fasiliti kesihatan awam. Pelanggan yang berhasrat untuk mengemukakan maklum balas diminta memastikan butiran maklum balas di bawah adalah lengkap untuk memudahkan proses siasatan. Sila nyatakan :

i.  Tarikh kejadian; dan
ii. Lokasi kejadian yang spesifik (Sila nyatakan hospital/ klinik/ Jabatan/ Bahagian/ Institusi yang berkaitan. Jika maklum balas melibatkan pelaporan premis makanan, sila nyatakan alamat  premis terlibat).

KKM berhak menolak aduan yang dikemukakan sekiranya pengadu enggan memberikan maklumat yang betul dan lengkap, aduan yang berniat jahat, berbentuk ugutan atau ancaman dan sebarang aduan yang menggunakan bahasa kesat dan lucah seperti yang dinyatakan di laman web BPA.

KKM juga tidak akan mencampuri dalam urusan kes-kes aduan yang melibatkan keputusan mana-mana mahkamah/ badan arbitari/ seumpamanya serta mana-mana pertikaian yang melibatkan masalah peribadi antara syarikat/ individu yang tiada kaitan dengan peranan/ fungsi agensi Kerajaan.

Please provide your feedback

Additional Information:


Tell us about your particulars

 
User account for Public Complaint Management System (SISPAA) ?Declaration:

Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami takrif aduan dan prosidur pengurusan aduan oleh pihak kerajaan Malaysia. Segala maklumat diri dan maklumat perkara yang dikemukakan oleh saya adalah benar dan saya bertanggungjawab ke atasnya.

Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan perkhidmatan ini di dalam sistem ini.

Semua maklumat akan dirahsiakan dan hanya digunakan oleh Kerajaan Malaysia.

Disclaimer:

Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kerosakan atau keaiban yang dialami kerana menggunakan perkhidmatan ini.